DSC08130

Дарения

Можете да помогнете на клуба с финансова подкрепа в банкова сметка:

Сдружение Клуб Вертикален Свят

Първа Инвестиционна Банка
IBAN: BG38FINV915053BGN097CY